Vad är en okulär besiktning?

Vad är en okulär besiktning?

En okulär besiktning innebär att en besiktningsman besiktigar ett objekt (ofta hus eller lägenhet) med synen. 

Ordet okulär betyder “som utförs med (enbart) ögonen”. Det sagt så kan en besiktningsman inte stänga av sina andra sinnen (lukt och hörsel) vilket innebär att dessa sinnen också spelar in vid en okulär besiktning.

Om ni bokar en besiktning av en certifierad besiktningsman så har de som oftast väldigt hög erfarenhet inom området. Denna erfarenheten är oerhört viktig då besiktninsmannen vet vad de ska titta efter. De har gjort flertalet besiktningar tidigare genom åren vilket gör att de även vet vilka fel som är vanliga, hur de kan uppstå samt hur de kan förebygga att problemet uppstår. 

SBR Certifierad Besiktningsman

När ni bokar en besiktning är det väldigt viktigt att säkerställa att besiktningsmannen i fråga är certifierad och innehåller de intyg som faktiskt krävs. Ett av de vanligaste är att man ska vara certifierad av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund).

Genom att de har certifikat, intyg och försäkringar på plats så kan ni som beställare känna er trygga att allting utförs på ett korrekt och fackmannamässigt sätt. 

Besiktning vid husförsäljning

Om ni ska sälja er bostad (både hus och lägenhet) så brukar man alltid göra en husbesiktning, även kallad överlåtelsebesiktning. En sådan besiktning ger både säljare och köpare ett protokoll över nuvarande status av objeketet. Det är att rekommendera att göra en husbesiktning vid varje försäljning för att båda parter ska få en objektiv bedömning av huset.

Vid en husbesiktning gör besiktningsmannen en okulär besiktning av huset, vilket innebär att han eller hon går igenom hela husets status och skriver ner eventuella fel i ett besiktningsprotokoll.

 

____

Behöver ert företag hjälp med att ranka högre organiskt på Google? Läs mer om SEO (sökmotoroptimering) här