Så fungerar sambandet mellan SEO och sociala medie-tjänster

Det är populärt att annonsera via webbtjänster såsom Facebook och Instagram. Men det är även populärt att ge sin webbsida en bättre synlighet i sökmotorerna genom att arbeta enligt bästa praxis inom SEO.

Men hur ligger det till egentligen – måste du vara bra på SEO för att lyckas med marknadsföring inom sociala medie-tjänster och vice versa? Och utöver det, hur påverkar marknadsföring via SEO och marknadsföring via sociala medier varandra? 

De frågorna och fler får du svar på precis nu.

Så fungerar marknadsföring med SEO

När du marknadsför din webbsida (och i förlängningen ditt företag) via en webbsida är det viktigt att du lyckas med din SEO. Marknadsföring inom SEO där du har som målsättning att få bloggartiklar att ranka högt på Google kallas för content marketing, vilket SEO-texter förtydligar i sin artikel om det.

Så när du marknadsför dig med hjälp av SEO betalar du egentligen mest för texterna, och sedan när besökarna kommer får ditt företag ta del av en massa fördelar. Två av de viktigaste fördelarna inkluderar att fler personer lär känna ditt företag, samt att du får fler kunder/besökare på din webbsida.

Så fungerar marknadsföring via sociala medier

Marknadsföring via sociala medier innebär att du publicerar inlägg och/eller annonserar på sociala medie-tjänster såsom Facebook, Reddit, Instagram och Twitter.

Att annonsera på sociala medie-sajter medför att många får upp ögonen för ditt företag, men det är desto svårare att få personer att exempelvis handla på din e-butik när de klickar på dina inlägg och annonser i sociala medie-sammanhang.

Marknadsför från alla håll!

Som rubriken säger är det en bra idé att marknadsföra ditt företag med hjälp av många olika marknadsföringskanaler. Det är i många fall en bra idé att annonsera via Facebook för att “få upp” varumärkeskännedomen. Sen när dina potentiella kunder vill ha något av dig, exempelvis några av dina produkter kommer de sannolikt googla efter dem.

När de googlar är det viktigt att du fångar upp besökarna med hjälp av väl utförd SEO. SEO-insatser är i sin tur är bättre på att få besökarna att konvertera, det vill säga att köpa saker eller att ringa upp dig och beställa en tjänst om du exempelvis har en byggfirma.

Så påverkar SEO- och sociala medie-marknadsföring varandra

  • När du marknadsför ditt företag med hjälp av både SEO och sociala medier får du ett särskilt bra resultat. Främst då dina insatser (t.ex. annonser och inlägg) får en bättre spridning. Vissa personer är ju exempelvis bara inne på Facebook och Instagram, medan andra knappt ens har ett sociala medie-konto och bara googlar efter saker.
  • Allt fler väljer att lita på ditt företag när du marknadsför det med hjälp av både SEO och sociala medier. För ju bättre synlighet du har, desto större förtroende får du och ditt företag.
  • Din webbsida får mer trafik då det syns på fler ställen. Alltså exempelvis via Google, men så även på Facebook, Twitter, Instagram och Tik-Tok.
  • Din webbsida rankar bättre lokalt. När du jobbar med lokal SEO är det viktigt att du registrerar dig för ett konto på Google My Business. Då syns du nämligen bättre i lokala sökningar på Google. Men du ska även tänka på att sociala medie-tjänster såsom Instagram och Facebook också stärker upp din lokala synbarhet. 

Två sista råd!

  • Tänk på att sociala medie-inlägg indexeras på Google. Det ger positiva ringar på vattnet när du marknadsför ditt företag.
  • Tänk på att dina sociala medie-profiler syns på Google. Även det ger ditt företag en bättre (och framförallt gratis) synbarhet i sökmotorerna.