Passa på att göra en radonmätning

Ditt hem är en plats där du och din familj ska känna sig trygga och säkra. Radon är en osynlig radioaktiv gas som kan förekomma i våra hem utan att vi vet om det. Att genomföra en radonmätning är det första steget mot att säkerställa en hälsosam och trygg hemmiljö.

Radon är en naturligt förekommande gas som bildas när radium bryts ner i jorden. Det kan tränga in i ditt hem från marken, byggmaterial (blåbetong) och till och med vattnet. Det farliga med radon är dess förmåga att sönderfalla och avge skadlig strålning som kan skada lungorna och öka risken för lungcancer. Det är faktiskt den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

En radonmätning är ett enkelt och viktigt sätt att ta reda på om din inomhusmiljö är säker från radonexponering. Genom att mäta radonhalten kan du identifiera eventuella risker och vidta åtgärder i tid. 

Det bästa är att inte vänta. En radonmätning kan utföras när som helst, men det är särskilt viktigt att överväga det när du planerar förändringar i ditt hem, som ombyggnation eller förbättring av ventilationssystemet. Det är också klokt att genomföra en mätning om det har gått mer än tio år sedan den senaste gjordes eller om du nyligen köpt eller sålt en fastighet.

En radonmätning är en enkel process. Det finns olika metoder, inklusive korttidsmätningar som pågår i några dagar och långtidsmätningar som sträcker sig över flera månader. Resultaten ger dig information om din inomhusmiljö och eventuella nödvändiga åtgärderAtt investera i en radonmätning är att investera i en hälsosam framtid. Det är ett enkelt steg som kan ha långvarig positiv inverkan på din familjs hälsa och välbefinnande. Så varför vänta? Ta kontroll över din inomhusmiljö genom att beställa en radonmätning idag och säkerställ en trygg och säker hemmiljö.