Terrängbärgning av tunga fordon i svåråtkomlig terräng, lera, skog och vattendrag

Terrängbärgning är en specialiserad tjänst som innebär att bärga fordon eller andra föremål från svårtillgängliga platser, som till exempel stigar, skogar eller vattendrag. Företaget som erbjuder denna tjänst bör ha den rätta utrustningen och kunskapen för att utföra uppdraget säkert och effektivt.

Vårt företag har lång och gedigen erfarenhet inom terrängbärgning och vi är utrustade med en sexhjulsdrivna terrängående tungbärgare, med vinsch som klarar de tyngsta fordonen. Vår terrängbärgare med vinsch kan kan ta sig fram med all utrustning till fordon som annars skulle vara oåtkomliga och omöjliga att bärga med en vanlig bärgingsbil. Genom att vi ofta kan placera vår bärgare på ett optimalt sätt, går bärgningen fortare och sparar både tid och pengar. Försäkringen på fordonet brukar i många fall täcka kostnaden för bärgningen.

För mindre uppdrag har vi också anpassade fordon, tillsammans med annan viktig utrustning som extra vajer, brytblock, bärgningsbockar, dynamometer och lång erfarenhet och kunskap.

Men terrängbärgning är inte det enda vi erbjuder. Vår utrustning och dragkraft kan också användas för andra ändamål, såsom att dra upp gamla betongfundament, rör och borrkronor som fastnat vid styrborrning, dra upp stora träd från vattendrag, dra broar på plats eller hjälpa till vid rivning. Med en vinsch som har upp till 36 tons dragkraft är det möjligt att utföra uppdrag som kräver stor dragkraft.

Sammanfattningsvis är terrängbärgning en viktig tjänst som kräver rätt utrustning och kunskap för att utföras på ett säkert och effektivt sätt. Vi har den erfarenheten och utrustningen som krävs för att hjälpa dig med bärgning av fordon och andra uppdrag som kräver stor dragkraft.